ABSTRAKTY

LISTA PRZYJĘTYCH ABSTRAKTÓW

Informacja dla osób, których zgłoszone abstrakty zostały przyjęte do sesji moderowanych plakatów na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK PolEcho 2019 w Łodzi.

Prosimy o umieszczenie na plakacie następujących informacji:

  • nazwisko (nazwiska) autora (autorów),
  • tytuł pracy,
  • nazwa ośrodka, z którego praca pochodzi.

Wymiary planszy do zawieszenia plakatu: szerokość maksymalna 90 cm, wysokość maksymalna 200 cm, układ pionowy. Zalecany minimalny rozmiar czcionki: 28 punktów. Zalecana ilość słów na plakacie: maksymalnie 600 słów.

Plakaty należy umieścić na oznaczonej tytułem pracy planszy najpóźniej na 30 min przed rozpoczęciem sesji (plakaty będą przywieszane za pomocą dostępnych na miejscu taśm dwustronnych). Prosimy o usunięcie plakatu po zakończonej sesji.