warsztaty zorganizowane przy współpracy z firmami sprzętowymi
zapisy na warsztaty oraz szczegółowe informacje na stoiskach firm

Sobota, 18 maja 2018r.


  • Warsztaty firmy Philips - 2 sesje: 9:00-10:00 oraz 10:30-11:30

    Sala warsztatowa Hall 30

"Elegance and simplicity. Myocardial deformation imaging with Autostrain"

Prowadzący: dr Astrid Apor, Semmelweis University, Heart and Vascular Center, Budapest

 

  • Warsztat firmy Actelion Pharma Polska 12:30-13:15

    Sala warsztatowa Hall 30

"Echokardiografia w ocenie krążenia płucnego. Wrodzone wady serca, nadciśnienie płucne, prawa komora i nie tylko…"

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Hoffman, Instytut Kardiologii, Warszawa; dr hab. Łukasz Chrzanowski, Katedra Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

12:30 – 13:00 Meandry prawidłowego rozpoznania. Prezentacje i dyskusja z udziałem uczestników

13:00 – 13:10 Ocena prawej komory serca – standardy i procedura zaawansowana. Przykład zarejestrowanego zapisu

13:10 Podsumowanie

 

  • Warsztat firmy GE Healthcare 14:00-16:30

    Sala warsztatowa Hall 30

14:00 – 14:15 Wprowadzenie

14:15 – 15:15 Knobology of 4D echo data set post-processing – prof. Luigi P. Badano, University of Padova, Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences

15:15 – 15:35 Fuzja obrazów CT z ECHO – prof. dr hab. Marcin Fijałkowski, I Katedra i Klinika Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

15:35 – 16:30 Ocena prawej komory – prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi