Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz

ul. Pomorska 251

92-213 Lodz, Poland